Virtuální kancelář Spectrum - Nechoďte do kanceláře, když nemusíte!

Ready made a.s.

Ready made a.s. je akciová společnost, která je již zapsána v příslušném obchodním rejstříku, čímž osvědčuje, že prošla zdárně zakladatelským jednáním. Ready made a.s. tedy má řádně ustanoven statutární orgán, kontrolní orgán, event. další. Ready made a.s. má vždy splacen základní kapitál akciové společnosti.

ready made a.s.

Zařídíme pro vás prodej ready made společnosti. Kontaktujte nás mailem či telefonicky.

Poskytujeme veškeré služby pro firmy a podnikatele, mimo jiné i daňové poradenství (Brno) a služby virtuální kanceláře (Brno).


Ready made společnosti Brno - VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ SPECTRUM s.r.o. Adresa: Příkop 838/6, Brno, Jihomoravský kraj. Telefon: +420 545 175 944. .
Bezplatná linka 800 566 566
Podnikatelské poradenství

Podnikatelské poradenství

poradenství v oblasti přípravy,
zahájení a rozvoje podnikání
IBC Centrum, V. patro
Příkop 838/6, CZ-602 00 BRNO
Mapa